Category: Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Loại công việc: Nhân viên chính thức Nhóm công việc: Sales – Kinh doanh Số lượng tuyển: 20 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 Công ty: PRIMEHOME QUỐC TẾ Địa điểm làm việc: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỨNG TUYỂN     Mô tả công việc: Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường […]

Read More

Tuyển dụng Nhân viên Marketing

Loại công việc: Thời gian hành chính Nhóm công việc: Marketing Số lượng tuyển: 5 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 Công ty: PRIME QUỐC TẾ Địa điểm làm việc: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỨNG TUYỂN     Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động […]

Read More

Tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

Loại công việc: Thời gian hành chính Nhóm công việc: Nhân Sự Số lượng tuyển: 5 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 Công ty: PRIMEHOME  QUỐC TẾ Địa điểm làm việc: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỨNG TUYỂN     Mô tả công việc: Lập kế hoạch tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng […]

Read More

Tuyển dụng Thực tập sinh Marketing Online

Loại công việc: Thực tập sinh Nhóm công việc: Marketing Số lượng tuyển: 10 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 Công ty: PRIMEHOME QUỐC TẾ Địa điểm làm việc: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỨNG TUYỂN     Mô tả công việc: Tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm Tăng tối đa số […]

Read More

Tuyển dụng Thực tập sinh Admin

Loại công việc: Thực tập sinh Nhóm công việc: Nhân Viên Kinh Doanh Số lượng tuyển: 10 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 Công ty: PRIMEHOME  QUỐC TẾ Địa điểm làm việc: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỨNG TUYỂN     Mô tả công việc: Sắp xếp, quản lý thời gian và kiểm soát […]

Read More

Tuyển dụng Thực tập sinh Marketing

Loại công việc: Thực tập sinh Nhóm công việc: Marketing Số lượng tuyển: 10 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 Công ty: PRIMEHOME QUỐC TẾ Địa điểm làm việc: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỨNG TUYỂN   Mô tả công việc: Tìm hiểu sản phẩm Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt […]

Read More

Tuyển dụng Thực tập sinh Thiết kế

Loại công việc: Thực tập sinh Nhóm công việc: IT – Design Số lượng tuyển: 5 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 Công ty: PRIMEHOME QUỐC TẾ Địa điểm làm việc: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỨNG TUYỂN Mô tả công việc: Thiết kế eflyer Thiết kế giao diện, landing, subweb cho sản phẩm […]

Read More

Tuyển Thực tập sinh Sales

Loại công việc: Thực tập sinh Nhóm công việc: Nhân Viên Kinh Doanh Số lượng tuyển: 10 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017 Công ty: PRIMEHOME QUỐC TẾ Địa điểm làm việc: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỨNG TUYỂN       Mô tả công việc: Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng Tìm […]

Read More