Street Food Restaurant

Miêu Tả

Sử dụng nguyên liệu mới nhất, hỗn hợp thịt tùy chỉnh và hương vị độc đáo chúng tôi tự hào về việc tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng cao nhất và cẩn thận chế tạo từng miếng một cho một trải nghiệm không thể nào quên.

Virtual Tour

Vị Trí

File Đính Kèm

Chia Sẻ

Share